وضعیت ذخایر آب سدهای استان مطلوب نیست
وضعیت ذخایر آب سدهای استان مطلوب نیست
سرپرست شرکت آب منطقه ای ایلام وضعیت ذخایر سدهای این استان را مطلوب ندانست و گفت: حجم آب پشت سدهای چهارگانه استان ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب است و سد چم گردلان به عنوان تامین کننده آب شهر ایلام تنها ۳۱ درصد آب دارد.

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام، “صادق علیمرادی”  با اشاره به آخرین وضعیت سدهای چهارگانه استان افزود: تا ساعت ۱۰ صبح امروز و پس از بارش های روز گذشته تاکنون حجم سد ایلام در تراز نرمال ۶۱ میلیون مترمکعب است که حجم کنونی آن ۱۸.۷۵ میلیون متر مکعب بوده که این میزان با افزایش حجم یک میلیون مترمکعبی ۳۱ درصد پرشدگی سد را نشان می دهد.

وی بیان کرد: حجم سد کنگیر ایوان نیز در تراز نرمال ۱۹ میلیون مترمکعب است که تاکنون ۵.۸ میلیون مترمکعب از حجم برابر با ۳۰ درصد پرشدگی را نشان می دهد.

سرپرست شرکت آب منطقه ای استان ایلام با اشاره به وضعیت سد دویرج دهلران نیز یادآور شد: حجم این سد در تراز نرمال ۲۰۵ میلیون مترمکعب است که هم اکنون ۱۱۳ میلیون مترمکعب برابر با ۵۵ درصد حجم آن پر شده است.

علیمرادی در خصوص سد گلال نیز گفت: حجم این سد نیز در تراز نرمال ۱۹ میلیون متر مکعب است که حجم کنونی آن ۲.۵ میلیون مترمکعب برابر با ۱۲ درصد کل حجم آن پر شده است.

وی تاکید کرد: این میزان از وضعیت سدهای چهارگانه استان تا ساعت ۱۰ صبح امروز بوده است و هنوز میزان سیلاب کامل به سمت سدها فروکش نکرده است.

  • نویسنده : ایرج ملکی