۵ آزمایشگاه همکار استاندارد در استان ایلام امسال تأیید صلاحیت شده اند
۵ آزمایشگاه همکار استاندارد در استان ایلام امسال تأیید صلاحیت شده اند
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، اداره کل استاندارد استان ایلام، پنج آزمایشگاه همکار استاندارد را تأیید صلاحیت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام، “مهناز همتی” اظهار داشت: از ابتدای سال جاری با توجه به تقاضای آزمایشگاه های استان ایلام مبنی بر احراز شرایط و درخواست دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت در زمینه آزمایشگاه همکار، اداره کل استاندارد استان پس از بررسی مدارک و شرایط آزمایشگاه ها و نیز حصول اطمینان از واجد شرایط بودن این آزمایشگاه ها، به تأیید صلاحیت پنچ آزمایشگاه اقدام کرد.
وی افزود: در استان ۱۵ آزمایشگاه تایید صلاحیت وجود دارد که در حال حاضر ۱۲ آزمایشگاه مشغول به کار و ۳ آزمایشگاه نیز به تشخیص کمیته تأیید صلاحیت این اداره کل لغو پروانه شدند.
همدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ایلام خاطرنشان کرد: اداره کل استاندارد استان، موظف است جهت حصول اطمینان از صحت انجام امور و نیز شرایط آزمایشگاهی، حداقل سالی سه بار، این آزمایشگاه ها را مورد ارزیابی قرار دهد.

  • نویسنده : الهام مهدیان