۴۸ روستا و یک شهر در ایلام به مناسبت دهه فجر گازدار می شوند
۴۸ روستا و یک شهر در ایلام به مناسبت دهه فجر گازدار می شوند
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام از گازرسانی به 48 روستا و یک شهر وهمچنین گازرسانی به 120 مورد از صنایع و واحد های اقتصادی و تولیدی در سطح استان به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام، “عباس شمس اللهی” افزود: این مناطق شامل گازرسانی به شهر میمه دهلران، گازرسانی به ۱۶ روستای چوار، گازرسانی به ۷ روستای سیروان ،گازرسانی به ۱۶ روستای آبدانان ،گازرسانی به ۹ روستای چرداول و همچنین گازرسانی به ۱۲۰ مورد از صنایع و واحد های تولیدی و اقتصادی در سطح استان خواهد بود.
وی به گازرسانی به شهر میمه شهرستان دهلران اشاره کرد و اظهار داشت: در این شهر بیش از ۶۰۰ خانوار از نعمت گاز برخوردار می شوند و برای اجرای آن ۱۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است و در این شهر ۳۷ کیلومتر خط تغذیه، ۲۰ کیلومتر شبکه توزیع و یک ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیت ۲۵۰۰ متر مکعب در ساعت احداث شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام از گازرسانی به ۱۶ روستای شهرستان چوار به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد و تصریح کرد: این روستاها شامل انارک ، سرپیتک ، بگ بگ بان خشک ، قبله، پاچم ده هارون ،چمن صیدمحمد، سرتنگ بیجار ، ورهال چشمه رمضان، سرچم لو، ریزه وند، میرمکان ، دارتوت، پاچه انجیر، پاقلعه ، چغا و گنجوان هستند.
شمس اللهی خاطرنشان کرد: عملیات گازرسانی این روستاها در سال جاری آغاز شده و در دهه مبارک فجر گازدار خواهند شد.
وی ادامه داد: در این مناطق ۵۸ کیلومتر شبکه توزیع و ۲۰۰ انشعاب نصب و برای گازرسانی به این روستاها ۱۱۹ میلیارد ریال هزینه شده است که در این راستا ۳۴۰ خانوار این منطقه محروم از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام از گازرسانی به ۷ روستای شهرستان سیروان در دهه‌ی فجر خبر داد و گفت: این روستاها شامل قاضی خان علیا و سفلی، دوگر، آبزار ، چم روته ، چم شیر و داربلوط می باشند که ۲۹ کیلومتر شبکه توزیع در این مناطق انجام شده و تاکنون برای عملیات گازرسانی به این روستاها ۵۳ میلیارد ریال هزینه شده است و ۴۱۶ خانوار از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.
شمس اللهی از گازرسانی به ۱۶ روستای شهرستان آبدانان در دهه مبارک فجر خبر داد و افزود: این روستاها شامل ماهوته، انجیریه و تیشه کند، آبطاف علیا، لرغه ، لرغه سفلی، مصطفایی، مولاب سفلی و علیا، چشمه شیرین رشنو، چم شالان ، گلهی، آبطاف سفلی ، تپه حمام وسطی سفلی و گنداب هستند.
وی اظهار داشت: برای اجرای گازرسانی به روستاهای آبدانان ۸۶ میلیارد ریال هزینه شده است و ۸۸۲ خانوار از نعمت گاز برخوردار خواهند شد و همچنین ۷۲ کیلومتر شبکه توزیع و ۵۶۷ انشعاب نصب گردیده است.
وی از گازرسانی به ۹ روستای شهرستان چرداول خبر داد و تصریح کرد: این روستاها شامل باریکه فرخینه وند، تنگ زرد فرخینه وند،چم بور فرخینه وند، سرگل فرخینه وند، پشته کبود، پلکیل، چغا شفیع ، زیچ و مله شیرخان هستند.
وی اظهار داشت: در شهرستان چرداول بیش از ۱۳۴ خانوار از نعمت گاز برخوردار می شوند و برای اجرای گازرسانی در این روستاها ۳۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه و ۲۳ کیلومتر شبکه توزیع در این مناطق انجام گردیده است.
وی از گازرسانی به ۱۲۰ مورد از صنایع و واحد های اقتصادی استان در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: برای گازرسانی به این تعداد صنایع بیش از ۴۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه گردیده و همچنین ۸ کیلومتر خط تغذیه و ۳۲ کیلومتر شبکه توزیع و ۱۰۰ انشعاب انجام شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: در ایام الله دهه مبارکه فجر گازرسانی به یک شهر با ۶۰۰ خانوار و ۴۸ روستا با ۱۷۱۲ خانوار که در مجموع به ۲۲۸۱ خانوار شهری و روستایی و ۱۲۰ مورد صنایع استان انجام می شود که در مجموع برای آنها ۵۰۴ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی ادامه داد: امسال در مجموع برای گازرسانی به مناطق شهری و روستایی استان، ۴۵ کیلومتر خط تغذیه و ۲۳۴ کیلومتر شبکه توزیع و ۸۶۷ انشعاب نصب گردیده است.
شمس اللهی همچنین از آغاز عملیات اجرایی و کلنگ زنی به ۴ روستای شهرستان ملکشاهی با ۱۲۰ خانوار و اعتبار ۱۵ میلیارد ریال در دهه مبارک فجر خبر داد.

  • نویسنده : الهام مهدیان
  • منبع خبر : پایگاه خبری جزمان