کوتاهی هیچ مدیری در ایلام برای فروش اموال مازاد را نمی پذیریم
کوتاهی هیچ مدیری در ایلام برای فروش اموال مازاد را نمی پذیریم
استاندار ایلام گفت: کوتاهی هیچ مدیری در استان در خصوص فروش اموال مازاد را نمی پذیریم.

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام، “حسن بهرام نیا” صبح روز سه شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل سامانه ژئو پورتال داده مکانی با سازمان مدیریت و برنامه همکاری کنند و ظرف یک ماه باید اطلاعات در خواستی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را ارسال کنند.

وی اظهار داشت: تکمیل این سامانه و اتصال دستگاه‌های اجرایی به سامانه ژئو پورتال می‌تواند بسیار برای سرمایه گذاری و دیگر برنامه ریزی ها در استان موثر باشد.

استاندار ایلام با تاکید بر تسریع در تکمیل طرح آمایش سرزمین ایلام، عنوان کرد: در صورت تکمیل طرح آمایش سرزمین ایلام سرمایه گذاری در ایلام تسهیل می‌شود و شاهد رشد سرمایه گذاری در استان خواهیم بود.

نماینده عالی دولت در استان ایلام تصریح کرد: در نشست شورای برنامه ریزی باید مباحث مطرح شده علمی و مستدل باشد و در این نشست تمامی برنامه ریزی ها دارای پایه علمی باشد.

استاندار ایلام گفت: باید بصورت مقطعی از مناطق حاشیه‌ای شهر ایلام بازدید و مشخص شود چه میزان خدمات ارایه شده و چه خدماتی لازم است انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر مولد سازی دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی استان، بیان داشت: فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی یک تکلیف و قانون است و هر مدیری در این راستا به وظایف خود عمل کند ترک فعل محسوب و طبق قانون با وی برخورد می‌شود.

استاندار ایلام تاکید کرد: پیشنهادات کارگروه زیربنایی، عمران روستایی، عشایری شهری آمایش سرزمین با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری تصویب شود.

در این نشست مقرر شد تمامی طرح‌های پژوهشی در استان براساس برنامه‌های هفتم توسعه تدوین و این طرح‌ها باید به ارزش افزوده و بهره وری در استان منجر شود، همچنین در این نشست جمعیت سکونتگاههای غیر رسمی استان که ۱۶ سکونتگاههای غیر رسمی معادل ۹.۶ درصد جمعیت استان در سرشماری لحاظ و مقرر شد در اعتبارات محرومیت زدایی برای این مناطق اعتبار منظور شود.

  • نویسنده : الهام مهدیان