مراقب مصرف گاز باشید تا مشمول افزایش تعرفه گاز‌بها نباشید
مراقب مصرف گاز باشید تا مشمول افزایش تعرفه گاز‌بها نباشید
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام به مشترکین پر‌مصرف گاز استان هشدار داد و گفت: مراقب میزان مصرف گاز باشید تا مشمول افزایش تعرفه بها در قبوض نباشید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سپهر ایلام، “محمود کشاورز” با اشاره به اینکه رعایت الگوی مصرف باعث می‌شود که این نعمت خدادادی برای نسل‌های آینده حفظ شود، افزود: تعرفه مشترکین پله‌های اول تا سوم همچون سال قبل محاسبه می‌شود و هیچگونه افزایش تعرفه نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه محاسبه نرخ تعرفه هر متر‌مکعب گاز برای مشترکین پله اول تا سوم به ترتیب ۴۱۴، ۶۹۰ و ۹۷۶ ریال است، اظهار داشت: برای مشترکین پله چهارم نرخ تعرفه هر متر مکعب گاز، ۱۷۵۸ ریال محاسبه می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: مشترکین پر‌مصرف از پله ۳ به ۴ مشمول افزایش ۴۵ درصدی نسبت به پله قبل و مشترکین پله ۵ نیز مشمول افزایش پلکانی ۲۸ درصدی نسبت به پله ۶ خواهند شد.

کشاورز خاطرنشان کرد: مشترکین تا ۲۲۵ متر‌مکعب مصرف گاز در هر ماه، در پله اول و مشترکین با مصرف ۲۲۶ تا ۳۰۰ متر‌مکعب در ماه در پله دوم و مشترکین با مصرف ماهانه ۳۰۱ تا ۳۷۵ متر‌مکعب، در پله سوم قرار گرفته و نرخ تعرفه گازبها در قبوض آنها به ازای هر متر‌مکعب به ترتیب ۴۱۴، ۶۹۰ و ۹۶۶ ریال محاسبه می شود.

کشاورز گفت: مشترکین با مصرف ۳۶۶ تا ۴۵۰ در پله چهارم با نرخ ۱۷۵۸ ریال با افزایش ۴۵ درصدی و مشترکین پله ۵ به ۶ مشمول افزایش ۲۸ درصدی در تعرفه قبوض گاز می شوند،تصریح کرد: مشترکین که دارای مصرف ۴۵۱ تا ۵۲۵ متر‌مکعب باشند در پله پنجم قرار گرفته و با افزایش ۲۸ درصدی، تعرفه آنها با نرخ ۲۴۶۱ ریال محاسبه می شود.

وی با اشاره به اینکه مشترکین که مصرف گاز آنها در ماه بین ۵۲۶ تا ۶۰۰ متر‌مکعب باشد در پله ششم قرار می‌گیرند و محاسبه گازبهای آنها با تعرفه ۳۳۴۶ ریال محاسبه می شود، ادامه‌داد: مشترکین در رده مصرفی ماهانه ۶۰۱ تا ۶۷۵ در پله هفتم قرار گرفته و قیمت هر متر‌مکعب گاز مصرفی آنها در پله هفتم با نرخ ۵۵۶۷ ریال منظور خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام تصریح کرد: مشترکین با مصرف ۶۷۶ تا ۷۵۰ در پله هشتم با قیمت هر‌متر مکعب ۷۷۹۳ ریال محاسبه خواهد شد.

کشاورز گفت: گاز مصرفی مشترکین در رده مصرفی ۷۵۱ تا ۸۲۵ متر‌مکعب در پله نهم با نرخ ۱۰ هزارو ۹۱۱ ریال و مصارف بین ۸۲۶ تا ۹۰۰ در پله دهم قرار می‌گیرند و قبوض آنها به ازای هر متر‌مکعب ۱۵ هزارو ۲۷۵ ریال محاسبه می شود.

وی با بیان اینکه مشترکینی که ۹۰۱ تا ۹۷۵ متر‌مکعب در ماه مصرف کنند، در پله یازدهم قرار گیرند و قبض آنها هر متر مکعب گاز  ۵۰ هزار ریال محاسبه می شود، گفت: مشترکین دارای مصرف مازاد بر ۹۷۵ متر‌مکعب گاز در پله دوازدهم قرار گرفته و نرخ محاسبه گاز مصرفی در قبوض آنها برابر نرخ فروش خوراک گاز به پتروشیمی ها و به ازای هر متر‌مکعب ۶۰ هزار ریال محاسبه می شود.

کشاورز در پایان با اشاره به اینکه مشترکین پله ۶ تا ۱۰ بعنوان مشترک پرمصرف و مشترکین پله‌های ۱۱ و ۱۲ بعنوان مشترک بدمصرف شناخته می‌شوند، اظهار داشت: این مشترکین با دریافت اولین قبض گاز فصل سرد در سال جاری نقره داغ خواهند شد لذا توصیه به مدیریت و کنترل مصرف گاز برای کاهش هزینه قبوض گاز را در اولویت قرار دهند.

  • نویسنده : الهام مهدیان