کسب جایگاه ممتاز پالایشگاه گاز ایلام در زمینه ایمنی و اطفای حریق مخازن میعانات گازی
کسب جایگاه ممتاز پالایشگاه گاز ایلام در زمینه ایمنی و اطفای حریق مخازن میعانات گازی
سرپرست واحد HSE شرکت پالایش گاز ایلام گفت: از سوی مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران، پالایشگاه گاز ایلام در زمینه ایمنی و اطفای حریق مخازن میعانات گازی در بین پالایشگاه‌های گاز کشور به عنوان پالایشگاه ممتاز در سال 1398 شناخته شده است.

مهندس “سید روح ا… شریفی” افزود: پس از پایان ممیزی HSE پالایشگاه های گاز کشور توسط ارزیابان و ممیزان مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز، براساس نتایج بدست آمده، از پالایشگاه گاز ایلام به عنوان پالایشگاه ممتاز در زمینه ایمنی و اطفای حریق مخازن میعانات گازی تقدیر به عمل آمد.
وی با اشاره به اینکه کسب این جایگاه ناشی از اقدامات قابل توجه این شرکت در جهت بهبود و ارتقای سیستم ایمنی و اطفای حریق مخازن میعانات گازی بوده است، اظهار داشت: این شرکت برای افزایش سطح ایمنی مخازن میعانات گازی در حد استانداردهای بین المللی مقرر است که از خدمات شرکت های مشاور توانمند در راستای ارتقا، بهبود و بروز رسانی سیستم اطفا حریق و ایمنی مخازن استفاده نماید.

  • نویسنده : ایرج ملکی