کسب تقدیر نامه ۴ ستاره تعالی توسط شرکت گاز استان ایلام
کسب تقدیر نامه ۴ ستاره تعالی توسط شرکت گاز استان ایلام
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام از کسب تقدیرنامه 4 ستاره تعالی در سومین دوره ارزیابی جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران، توسط این شرکت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام، “عباس شمس اللهی” گفت:  پس از دریافت تقدیرنامه ۳ ستاره در سال ۹۷، مجموعه همکاران در شرکت گاز استان ایلام با عزم و اراده راسخ جهت بهبود مستمر فرآیندهای خود و ترسیم نقشه راه افق ۱۴۰۴، اقدام به شرکت در سومین دوره جایزه ارزیابی سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملّی گاز نمودند که پس از ارزیابی نهایی از سوی تیم ارزیابی موفق به دریافت لوح تقدیرنامه ۴ ستاره گردید.

وی اظهار داشت: اعتقاد کارکنان به تعالی، انجام پروژه های بهبود مستمر در سنوات قبل، تعهد به کسب رضایتمندی حداکثری ذینفعان، تعمیق مفاهیم تعالی و جاری سازی آن در سازمان از علل اصلی موفقیت در کسب این گواهینامه بوده است.

  • نویسنده : الهام مهدیان