کاهش سه گانه نرخ تورم در استان ایلام
کاهش سه گانه نرخ تورم در استان ایلام
مدیرکل روابط عمومی و روابط بین الملل استانداری ایلام از کاهش سه گانه نرخ تورم سالیانه، ماهیانه و نقطه به نقطه‌ی استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام، «آیت قیصربیگی» با تحلیل وضعیت نرخ تورم استان در شهریور ماه امسال، از کاهش سه گانه نرخ تورم سالیانه، ماهیانه و نقطه به نقطه استان خبر داد و اظهار کرد: مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود در ارتباط با شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم سالیانه استان را در شهریور ماه امسال ۲۷.۶ دهم درصد اعلام کرده است.
وی با اشاره به نرخ تورم سالیانه استان در مرداد ماه سال جاری که عدد ۲۸.۵ دهم درصد را نشان می‌دهد، گفت: در حالیکه میانگین نرخ تورم سالیانه کشوری در شهریورماه سال جاری ۲۶ درصد است و نسبت به مرداد ماه سال جاری ۰.۲ دهم درصد افزایش یافته است اما نرخ تورم سالیانه استان ایلام در این بازه زمانی ۰.۹ دهم درصد کاهش یافته است.
دبیر شورای هماهنگی روابط‌عمومی های استان ایلام در ادامه به تحلیل نرخ تورم شهریور ماه سال جاری استان نسبت به سال گذشته و میانگین کشوری پرداخت و گفت: در حالیکه تورم سالیانه استان در شهریور ماه سال گذشته با ۵۱.۹ درهم درصد بالاترین میزان را (بدترین حالت) در کشور را به خود اختصاص داده بود امسال با نرخ ۲۷.۶ با کاهش معنا دار ۲۴.۳ دهم درصدی در رتبه سوم کشور قرار گرفته است.
وی در ادامه گفت: در حالیکه نرخ تورم سالیانه استان از میانگین کشوری در شهریور ماه سال گذشته ۹.۲ دهم درصد بیشتر بوده است اما فاصله نرخ تورم سالیانه استان از میانگین کشوری در شهریور ماه سال جاری به ۱.۶ دهم درصد کاهش یافته است.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری ایلام به روند کاهش نرخ تورم استان به نسبت میانگین کشوری اشاره کرد و گفت: در حالیکه نرخ تورم استان در شهریور ماه امسال با نرخ ۲۷.۶ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با نرخ ۵۱.۹ به میزان ۲۴.۳ دهم درصد کاهش یافته است، اما میانگین نرخ تورم سالیانه کشور در شهریور ماه سال گذشته از ۴۲.۷ به ۲۶ درصد در شهریور ماه سال جاری رسیده است و ۱۶.۷ دهم درصد کاهش یافته است.
قیصربیگی افزود: اگرچه نرخ تورم سالیانه بطور میانگین در کشور نیز کاهش پیدا کرده است اما به روایت مرکز آمار ایران این روند کاهشی در استان ایلام قابل توجه بوده تا مادامی که ۷.۷ دهم درصد نسبت به میانگین کشوری این کاهش سرعت نزولی بیشتری داشته است.
وی در ادامه به تحلیل نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه استان پرداخت و گفت: نرخ تورم ماهانه در شهریور ماه ۹۹ استان ایلام ۱‌.۲ دهم درصد بوده و در رتبه ۱۲ کشور قرار گرفته است در حالیکه نرخ تورم ماهانه استان در شهریور ماه سال گذشته ۰.۷ درصد بوده و رتبه ۶ کشور قرار گرفته است.
مدیرکل روابط عمومی استانداری ایلام ادامه داد: اگر چه در نرخ تورم ماهانه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد رشد ۰.۵ دهم درصدی هستیم اما رتبه استان در این شاخص از ۶ کشور به ۱۱ کشور بهبود یافته است چراکه روند افزایشی نرخ تورم ماهیانه میانگین کشوری با ۳.۱ دهم درصد بسیار بیشتر از استان بوده است.
مدیرکل روابط عمومی استانداری ایلام از وضعیت استان در نرخ تورم نقطه به نقطه گفت و تصریح نمود: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در شهریور ماه سال گذشته از ۴۶.۲ دهم درصد به ۳۰.۵ دهم درصد در شهریور ماه سال جاری کاهش یافته است.
قیصربیگی گفت: همچنین نرخ تورم میانگین کشوری در این مدت زمان از ۳۵ درصد به ۳۴.۴ دهم درصد کاهش یافته است.
وی افزود: نکته جالب توجه این است که در نرخ تورم نقطه به نقطه استان نسبت به مدت مشابه شاهد کاهش معنا دار ۱۵.۷ دهم درصدی هستیم تا از رتبه اول کشور (بدترین حالت) در سال گذشته به رتبه ۲۷ کشور و جزو ۵ استان برتر قرار گیرد در حالیکه در این بازه زمانی وضعیت تورم نقطه به نقطه کشور تنها ۰.۶ دهم درصد کاهش یافته است.

  • نویسنده : الهام مهدیان