هزینه گازبهای مصرفی برای مشترکین خانگی کم مصرف رایگان شد
هزینه گازبهای مصرفی برای مشترکین خانگی کم مصرف رایگان شد
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام با اشاره به اینکه هزینه گازبها برای مشترکین خانگی کم مصرف رایگان شده است، گفت: مشترکان خانگی در صورتی که مصرف گاز خود را کاهش دهند، مشمول بسته‌های تشویقی می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام، “عباس شمس اللهی” با اشاره به اینکه مجموعه وزارت نفت و در رأس آن شرکت ملی گاز ایران برای تشویق مردم به کاهش مصرف گاز که تاثیر آن در کاهش مصرف نمایان شود، مشوق هایی را در نظر گرفته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: برای کلیه واحد های خانگی که مصرف ماهیانه آنها در ماههای سرد سال شامل دی ، بهمن ، اسفند و نیمه اول فروردین کمتر از ۲۰۰ متر مکعب باشد، قبض رایگان صادر خواهد شد.
شمس اللهی با بیان اینکه اولین قبض رایگان در نیمه دوم بهمن ماه در اختیار مشترکین کم مصرف قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: واحدهای خانگی که در محدوده قبض رایگان قرار نگیرند نیز چنانچه مصرف خود را نسبت به میانگین مصارف ماههای مشابه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بیش از ۱۰درصد کاهش دهند، گازبهای آنها با ۱۵ درصد تخفیف، محاسبه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: واحدهای خانگی که مصارف ماهیانه آنها ۱۵ درصد بیشتر از میانگین مصارف ماههای مشابه در سالهای ۹۶ و ۹۷ باشد ، گاز بهای آنها با اعمال ۱۵ درصد هزینه اضافه محاسبه می شود.
وی از کلیه مشترکین خواست در جهت کاهش مصرف گاز، نسبت به رعایت دمای رفاه ۱۸ تا ۲۱ و استفاده از لباس گرم در داخل منازل اقدام نمایند تا شاهد قطع یا کمبود گاز در سایر نقاط کشور برای هموطنان گرامی نباشیم.

  • نویسنده : الهام مهدیان