طی حکمی از سوی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران مهندس "شهریار داری پور" مدیرعامل سابق شرکت پالایش گاز ایلام به عنوان "مشاور مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید "منصوب شد.

مهندس “شهریار داری پور” در طول خدمت در پالایشگاه گاز ایلام منشا خدمات ارزنده‌ای در راستای ارتقای شرکت در حوزه های مختلف از جمله تولید و فروش، تعالی، پژوهش، منابع انسانی، HSE، مسولیت های اجتماعی و… بودند.
شایان ذکر است مسئولیت هماهنگی و نظارت بر تولید تمام پالایشگاههای گازی کشور برعهده مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران است.

  • نویسنده : ایرج ملکی