مبارزه با گیاه لورانتوس به منظور جلوگیری از بیماری جنگل های بلوط بانکول
مبارزه با گیاه لورانتوس به منظور جلوگیری از بیماری جنگل های بلوط بانکول
رئیس منابع طبیعی شهرستان سیروان گفت: گیاه نیمه انگلی لورانتوس درختان بلوط را تهدید می‌کند که می طلبد که طبیعت دوستان برای جلوگیری از خشک شدن این نعمت بزرگ خدادادی، و ماندگاری آن برای نسل های آینده، به روش های مختلف از آنها محافظت کنند.

مهندس “محسن وطنی” در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری جزمان با اشاره به اینکه منابع طبیعی بدون کمک و همراهی مردم نمی تواند با این گیاه مبارزه کند، افزود: هر ساله تعدادی از طبیعت دوستان منطقه طی حرکتی خود جوش برای مبارزه با این گیاه به کمک منابع طبیعی می شتابند که این موضوع باعث حفاظت از جنگلهای منطقه می‌شود.
وی اظهار داشت: محل رویش این گیاه نیمه انگلی بر روی درخت میزبان به صورت غده متورم است و یکی از مشخصه های بارز آن ماندگاری بذر بر روی درخت تا اواخر زمستان است.
وی خاطرنشان کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سیروان هر ساله برنامه های مختلفی برای از بین بردن این آفت درختان بلوط در دست اقدام دارد.
رئیس منابع طبیعی شهرستان سیروان گفت: حرکت خود جوش مردم کارزان در مبارزه با گیاه نیمه انگلی لورانتوس در ارتفاعات بانکول در تاریخ این دیار برای نسل های آینده به یادگار خواهند ماند.
وطنی با اشاره به اینکه جمعی از مردم کارزان با هزینه شخصی خود برای مبارزه با این گیاه اقدام کردند، تصریح کرد: این مهم با حضور فرماندار سیروان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان،کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و همراهی دیگر تشکل های مردم نهاد انجام شده است.

  • نویسنده : ایرج ملکی