فعالیت ۴۴ مرکز مثبت زندگی در محلات شهری و روستایی
فعالیت ۴۴ مرکز مثبت زندگی در محلات شهری و روستایی
مدیرکل بهزیستی ایلام از فعالیت ۴۴ مرکز مثبت زندگی در محلات شهری و روستایی ایلام با هدف دسترس آسان و سریع به خدمات بهزیستی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام، «حسین نورعلیوند» با اشاره به اینکه ۴۴ مرکز مثبت زندگی در محلات شهری و روستایی ایلام در حال فعالیت هستند اظهار داشت: این مراکز با هدف سهولت و دسترس پذیری آسان و سریع به خدمات بهزیستی در محله‌های مختلف راه اندازی شده اند.

وی افزود: در مراکز مثبت زندگی ۲۲ نوع خدمت تخصصی و عمومی بهزیستی به جامعه هدف و عموم مردم ارائه خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان ادامه داد: تحلیل، تشخیص و تعیین اولیت‌های نیازمند مددجو و ارائه پیشنهاد برنامه کمکی ارجاع درخواست‌های جامعه هدف اعم از مالی مستمر _ غیر مستمر و معرفی، پیگیری امور مددکاری خانواده، ارجاع به مراکز سطح بالا و سایر دستگاه ها، نیاز سنجی و داشته سنجی محلی، شناسایی داوطلبین، خیرین، معتمدین محلی و حمایت طلبی و شناسایی بررسی و تحلیل وضعیت اجتماعی محله عمده‌ای از مهم‌ترین خدمات مراکز مثبت زندگی است.

نورعلیوند تصریح کرد: همچنین تسهیل گری و تشکیل تیم محله CRO و اقدامات اجتماعی محور، شناسایی فعال جامعه هدف، ارائه آموزش‌های تشکیل و تحکیم خانواده، آموزش‌های مهارت‌های زندگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، انجام استعلامات و پیگیری‌های مورد نیاز جهت صدور و تمدید موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه فعالیت، پروانه مسول فنى مراکز و موسسات غیردولتی مندرج در بند‌های ۱۳ گانه ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آگاه سازی برای پیشگیری از معلولیت‌ها از دیگر خدماتی است که در این مراکز به جامعه هدف داده خواهد شد.

گفتنی است؛ بهزیستی استان ایلام بیش از ۴۴ هزار مددجوی تحت پوشش دارد که بیش از ۱۷ هزار نفر این مددجویان را افراد معلول تشکیل داده‌اند.

  • نویسنده : الهام مهدیان