فرآیند ترخیص وسایل نقلیه توقیفی از توقفگاه تغییر می کند
فرآیند ترخیص وسایل نقلیه توقیفی از توقفگاه تغییر می کند
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: فرایند و مرجع ترخیص وسایل نقلیه توقیفی از توقفگاه تغییر می کند.

به گزارش پایگاه خبری جزمان، سرهنگ “ابوالفضل کهزادی” در گفت و گو با پایگاه خبری پلیس اظهارداشت: به منظور تسهیل در فرایند ترخیص وسایل نقلیه توقیفی در توقفگاه و ایجاد حس رضایتمندی دربین شهروندان دستورالعمل جدیدی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تهیه و ابلاغ شده است.
وی افزود: درفرایند جدید دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰)مسئولیت کلیه ترخیص سامانه ای وسایل نقلیه توقیفی را بر عهده خواهند داشت.
سرهنگ کهزادی در ارتباط باشیوه جدید ترخیص وسایل نقلیه توقیفی در توقفگاه توضیح داد :مالک یا متصرف قانونی وسیله نقلیه توقیفی بدون مراجعه به پلیس راهور بدوا در دفاتر پلیس +۱۰ اقدام به ارائه مدارک مثبته مالکیتی و هویتی و تسویه مفاصاحساب کرده و پس از احراز هویت مراجعه کننده و بررسی اصالت مدارک توسط کارشناس دفاتر پلیس + ۱۰ و اسکن آن ها درسامانه ،مراتب از طریق سامانه به پلیس راهور واجد صلاحیت ترخیص ارسال می شود.
رئیس پلیس راهور استان ایلام بیان داشت:پس از بررسی اسناد توسط کاربر پلیس راهور ازطریق سامانه ،حداکثر ظرف مدت ۵ دقیقه پس از وصول درخواست و ثبت نتیجه در سامانه مذکور،چنانچه منعی برای ترخیص وجود نداشته باشد کاربر راهور بلامانع بودن ترخیص وسیله نقلیه را تایید و دفتر پلیس +۱۰پس از دریافت هزینه های لازم از مالک و ثبت دریافت هزینه ها درسامانه پارکینگ ،ایشان را جهت دریافت وسیله نقلیه خود به توقفگاه معرفی می کند.
سرهنگ کهزادی گفت :درمرحله پایانی فرایند ترخیص ،متصدی پارکینگ پس از تطبیق وسیله نقلیه باسامانه درصورت وجود همخوانی بین وسیله نقلیه و دستور ترخیص ،اجازه خروج آن از سامانه ثبت و وسیله نقلیه را تحویل مالک یا متصرف و یا نماینده قانونی می نمایند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام در پایان ،تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان ،پیشگیری از رسوب وسایل نقلیه درتوقفگاه ،کاهش هزینه ها و حفظ اموال و حقوق شهروندی را از جمله مزایای روش جدید دانست.

  • نویسنده : الهام مهدیان