شرکت گاز استان ایلام رتبه برتر صیانت از حقوق شهروندی را کسب کرد
شرکت گاز استان ایلام رتبه برتر صیانت از حقوق شهروندی را کسب کرد
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام از کسب رتبه برتر در محور صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری در جشنواره استانی شهید رجایی توسط این شرکت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری جزمان، “عباس شمس اللهی” اظهار کرد: در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ جشنواره شهید رجایی، ادارات استان در محورهای مختلف عملکردی از سوی استانداری مورد ارزیابی عملکرد قرار گرفتند که شرکت گاز استان ایلام در محور صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری حائز رتبه برتر گردید.
وی کسب رتبه برتر در شاخص اقتصاد مقاومتی جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۸ را دیگر عنوان کسب شده توسط شرکت گاز استان عنوان نمود .

  • نویسنده : الهام مهدیان