سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در شرکت گاز استان، بروز رسانی شد
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در شرکت گاز استان، بروز رسانی شد
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام از بروزرسانی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در این شرکت خبر داد و گفت: در راستای افزایش سطح ایمنی شرکت و همگام با اجرای اصول الزامات در زمینه های مختلف سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی این مجموعه مطابق استانداردISO بروز رسانی شده است.

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام، “عباس شمس اللهی” افزود: همزمان با شرکتهای پیشرو در سطح کشور، با انتخاب مشاور و تشکیل کارگروه های ویژه و با همکاری و نظارت ادارات گاز نواحی در شهرستان ها، الزامات این سیستم در سطح شرکت پیاده سازی و آموزش های لازم به پرسنل داده شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان هدف از اجرای این طرح را ارائه چهار چوبی برای مدیریت ریسک ها و فرصت های ایمنی و بهداشت شغلی عنوان کرد و اظهار داشت: این سیستم ایجاد محیط کاری ایمن و سالم با حداقل رساندن ریسکها و مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی را فراهم می کند.
شمس اللهی خاطرنشان کرد: برای بهبود عملکرد سیستم باید ریسک ها و فرصت ها بصورت پویا تحت کنترل و شناسایی و ارزیابی قرار گیرند تا بتواند موثر و کارا باشد و این می تواند ما را در دستیابی کامل به الزامات قانونی کمک کند.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: برای بروز رسانی این سیستم ها مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبارات داخلی شرکت هزینه شده است.

  • نویسنده : الهام مهدیان