سه انتصاب در پالایشگاه گاز ایلام
سه انتصاب در پالایشگاه گاز ایلام
طی حکمی از سوی دکتر روح اله نوریان مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام آقایان " امیر سالار آبادی" و "عابدین زرگوشی" و "علیرضا کارگری" به ترتیب به عنوان معاون عملیات و معاون مهندسی و توسعه و رئیس مهندسی فرآیند پالایشگاه گاز ایلام منصوب شدند.

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام، “امیر سالار آبادی” معاون عملیات جدید دارای مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه رازی می باشد که رئیس مهندسی فرآیند، رئیس عملیات پالایش و رئیس عملیات نوبتکاری را در کارنامه مدیریتی خود دارد و همچنین در راه اندازی پالایشگاههای اول، دوم و ششم مجتمع پارس جنوبی، فاز دوم پالایشگاه گاز پارسیان حضور فعال داشته است.
همچنین “عابدین زرگوشی” معاون مهندسی و توسعه جدید دارای مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی) دانشگاه سمنان می باشد که رئیس پژوهش و فناوری، رئیس تعمیرات و معاون عملیات این پالایشگاه در سوابق مدیریتی خود دارد.
شایان ذکر است که “علیرضا کارگری” رئیس مهندسی فرآیند جدید دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه تهران می باشد که سرپرست پالایشگاه گاز ایلام در سال ۹۷ ، سرپرست مهندسی فرآیند، مهندس ارشد فرآیند و مدیر انرژی در سوابق مدیریتی خود دارد.

  • نویسنده : ایرج ملکی