سطح آمادگی نیروهای امداد و گازبان با استفاده از تست ایفرد ارزیابی می شود
سطح آمادگی نیروهای امداد و گازبان با استفاده از تست ایفرد ارزیابی می شود
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: به منظور ارزیابی سطح آمادگی جسمانی نیروهای امداد و گازبان برای پاسخ، واکنش و اقدام در محیط کار با توجه به نوع کار و ماهیت شغلی آنان مطابق دستورالعمل های شرکت ملی گاز ایران، از طریق برگزاری آزمون آمادگی جسمانی در 4 روز با همکاری واحدهای بهره برداری و HSE انجام شد.

مهندس “عباس شمس اللهی” در جریان بازدید از این آزمون، افزود: مواد این تست شامل بارفیکس، پرش جفت پا، دراز نشست، دو ۴۵ متر و دو ۵۴۰ متر بوده که در این آزمون میزان سرعت و قدرت انفجاری ماهیچه ها، استقامت و چابکی نیروهای امداد و گازبان توسط داوران ارزیابی شد.
وی با بیان اینکه در مرحله اول این آزمون مجموعاً ۱۲۵ نفر از پرسنل امداد و گازبان استان شرکت کرده اند، اظهار داشت: آزمون پرسنل شهرستانهای حوزه مرکز و شمال استان و همچنین نواحی مهران، صالح آباد و ملکشاهی در دو گروه در شهر ایلام برگزار شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام با اشاره به اینکه آزمون پرسنل شهرستانهای حوزه جنوب استان که شامل دهلران، آبدانان، بدره و دره شهر می باشد نیز در دو گروه در شهر آبدانان انجام شد، تصریح کرد: داوری و نظارت این موضوع توسط هیأت آمادگی جسمانی تربیت بدنی استان انجام شده است و در این راستا پنج نفر از داوران برجسته استان برای همکاری و اجرای این ارزیابی، تعیین شدند .
شمس اللهی با بیان اینکه در مدت زمان اجرای این آزمون، یکدستگاه آمبولانس به همراه پزشک و پزشکیار برای شرایط اضطراری پیش بینی شده بود، خاطرنشان کرد: به منظور رعایت شرایط موجود در خصوص ویروس کرونا، علیرغم وضعیت آبی استان پروتکل های بهداشتی و پیشگیری رعایت شده و با تب سنجی و استفاده از نرم افزار ماسک غربالگری کلیه نفرات انجام شد.
وی ادامه داد: نتایج برگزاری این آزمون بر اساس جدول و دستورالعمل مذکور مشخص و نیروها ضمن شناخت وضعیت خود، برنامه ریزی های آتی برای حفظ و بهبود شرایط و آنالیزهای لازم انجام می شود.

  • نویسنده : الهام مهدیان