روزانه بیش از پنج هزار ماسک برای مصرف بیمارستان‌های استان در این شرکت تعاونی تولید می‌شود
روزانه بیش از پنج هزار ماسک برای مصرف بیمارستان‌های استان در این شرکت تعاونی تولید می‌شود
مدیرعامل واحد تولیدی فدک سبز ایلام گفت: روزانه بیش از پنج هزار ماسک برای مصرف بیمارستان‌های استان توسط برخی از بانوان تعاونگر ایلام در این شرکت تعاونی تولید می‌شود که سبب اشتغال ۳۰ نفر نیز شده است.

“هاشم فرضی زاده” اظهار کرد: خط تولید البسه استریل، بنا به نیاز استان در مقابله با ویروس کرونا، از امروز در این شرکت تعاونی راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: این شرکت تعاونی برای ادامه فعالیت و خرید ماشین آلات اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و افزایش ظرفیت تولید، نیازمند حمایت دستگاه‌های ذیربط است‌ و حمایت از این شرکت تعاونی، مصداق واقعی حمایت از اشتغال و تولید بومی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت تعاونی فدک بیان کرد: با توجه به موقعیت فعلی و نیاز بیمارستان‌ها و اورژانس ها به لباس‌های ایزوله و ویژه برای انتقال بیماران مشکوک به کرونا، امیدواریم دانشگاه علوم پزشکی و مراکز درمانی ایلام، نیازهای خود را توسط این شرکت تعاونی تامین نمایند.

  • نویسنده : الهام مهدیان