رئیس پدافندغیرعامل پالایشگاه گاز ایلام منتخب دریافت گواهینامه فرماندهی صحنه حوادث در وزارت نفت شد.
رئیس پدافندغیرعامل پالایشگاه گاز ایلام منتخب دریافت گواهینامه فرماندهی صحنه حوادث در وزارت نفت شد.
" علی کمندی" رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت پالایش گاز ایلام بعنوان یکی از فرماندهان حوادث صنعت نفت انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام ، گزینش ها، آزمون ها و انتخاب فرماندهان صحنه حوادث توسط مرکز توسعه مدیران وزارت نفت در سال ۹۶ بعمل آمد و دوره های تخصصی فرماندهان حوادث برای ۴۵ نفر منتخب از کل وزارت نفت در سال ۹۷ به مدت چهار هفته شامل دو هفته در مرکز توسعه مدیران و دو هفته در مرکز آموزش GESIP فرانسه برگزار شد.
شایان ذکر است در مرداد ماه سال جاری مراسم اعطاء گواهینامه های صلاحیت حرفه ای فرماندهان صحنه حوادث با حضور وزیر نفت و مدیران عامل چهار شرکت اصلی و رئیس و کارشناسان اداره کلHSE، رئیس و برخی از کارشناسان مرکز توسعه مدیران در سالن شهید بهشتی وزارتخانه برگزار شد .
در این مراسم رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت پالایش گاز ایلام که به عنوان نماینده فرماندهان سخنرانی نمود، گفت: با توجه به اینکه این طرح در سراسر وزارت نفت با حضور نفرات خبره برگزار شد موجب هماهنگی بین تمام شرکت ها در سطح وزارتخانه در امر فرماندهی شد و پر رنگ کردن نقش فرماندهان صحنه مدیریت شرایط اضطراری و پرهیز از مداخله نفرات غیرمتخصص حتی در سطوح بالای مدیریتی در راستای پشتیبانی عملیات، از دستاوردهای دوره فرماندهی حوادث بوده است.
“علی کمندی” با اشاره به اینکه در صورت بروز حوادث، این افراد می توانند در کاهش حوادث احتمالی مؤثر و مفید باشند ، به نقاط قوت دوره فرماندهی حوادث اشاره کرد و افزود:هماهنگی و برنامه ریزی دقیق در برگزاری دوره، انتخاب نفرات برجسته از طریق آزمون های حساب شده علمی، عملیاتی و شبیه سازی شده، همخوان بودن مباحث آموزش های تئوری و عملیاتی در طول دوره، بازخورد اساتید نسبت به مفید بودن مطالب ارائه شده از نکات مثبت این دوره بوده است.

  • نویسنده : ایرج ملکی