دومین شهید مدافع سلامت ایلام آسمانی شد
دومین شهید مدافع سلامت ایلام آسمانی شد
دکتر عزالدین رستمیان متخصص اطفال و از پزشکان با تعهد شهر ایلام پس از روزها درگیری با ویروس کرونا به شهادت رسید.

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام، صبح امروز خبر تاسف بار دیگری فضای استان را فرا گرفت و دومین شهید مدافع سلامت استان،  دکتر عزالدین رستمیان از پزشکان متخصص و با تعهد شهر ایلام پس از روزها درگیری با ویروس کرونا آسمانی شد.

استان ایلام در هفته گذشته نیز اولین شهید مدافع سلامت دکتر افسانه حسنوند عموزاده را از دست داد.

  • نویسنده : الهام مهدیان