حفظ محیط زیست در بین کارکنان پالایشگاه گاز ایلام به فرهنگ عمومی تبدیل شده است
حفظ محیط زیست در بین کارکنان پالایشگاه گاز ایلام به فرهنگ عمومی تبدیل شده است
مسئول واحد حفاظت محیط زیست شرکت پالایش گاز ایلام با اشاره به اینکه فرهنگ سازی حفظ محیط زیست در بین کارکنان این واحد صنعتی نهادینه شده است،گفت:حفظ محیط زیست در زمینه پاکسازی محیط کار و مدیریت پسماندها در بین کارکنان شرکت پالایش گاز ایلام به فرهنگ عمومی تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام، “مهدی منصوری” با اشاره به اینکه پسماند های این پالایشگاه براساس قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۸۳ به ۵ دسته تفکیک و طی قرارداد پژوهشی با یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور، شناسایی، دسته بندی و کدگذاری شده است، افزود: این پسماندها در ۵ دسته شامل پسماندهای عادی، صنعتی، ویژه ، عفونی و کشاورزی شناساسایی و دسته بندی و کد گذاری می شوند.
وی با بیان اینکه پسماندهای عادی توسط نزدیکترین دهیاری بر اساس بند ۷ قانون مدیریت پسماند جمع آوری و به محل دفن مورد تایید سازمان محیط زیست انتقال می‌یابد، اظهار داشت: پسماندهای صنعتی بعد از تفکیک در مبدا و مشخص شدن قابلیت فروش یا غیر فروش و بازیافت جهت امحاء به واحد متولی ارجاع می گردد.
وی با بیان اینکه پسماند ویژه بر اساس ماهیت خطرناک بودن به جایگاه نگهداری موقت انتقال یافته و بعد از ثبت مقادیر آن در سامانه سازمان محیط زیست از طریق شرکت‌های ذیصلاح تحت نظارت ا ین سازمان امحاء می‌شوند، تصریح کرد: پسماندهای عفونی که مقدار آن بسیار ناچیز است در محل درمانگاه صنعتی جمع آوری و به بیمارستان طرف قرارداد جهت امحاء ارسال می‌شوند و پسماند کشاورزی نیز توسط پیمانکار فضای سبزجمع آوری و مطابق قوانین زیست محیطی مدیریت می شود.
مسئول واحد حفاظت محیط زیست شرکت پالایش گاز ایلام گفت: در این مکان صنعتی در ناحیه فرآیندی ایستگاههای تفکیک اولیه و جمع آوری پسماند احداث گردیده که به صورت دوره‌ای و منظم توسط واحد حمل و نقل پالایشگاه هر کدام از پسماندها به محل فروش یا جایگاه موقت انتقال می یابد.
منصوری با اشاره به اینکه در ناحیه غیر فرآیندی برای جمع آوری پسماندهای غیر فرآیندی از ماشین های مکانیزه دهیاری طرف قرارداد، به صورت روزانه استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: در دفتر کار همکاران برای مدیریت پسماند های کاغذی، سطل های مخصوص قرار داده شده که پسماندهای کاغذی از مابقی پسماندهای جداسازی و به صورت جداگانه جمع آوری می‌شود.
وی اظهار داشت:به مناسبت گرامیداشت هفته پاک با شعار” هوای پاک، تعهد مسئولین و مشارکت مردم” و همچنین به منظور فرهنگ سازی عمومی حفاظت از محیط زیست بین کارکنان پالایشگاه، بر اساس برنامه مدون کاری، محوطه های مشترک و سایت فرآیندی و غیرفرآیندی پالایشگاه با همکاری واحدهای پشتیبانی، کاملا پاکسازی و توسط دهیاری طرف قرارداد به خارج از پالایشگاه انتقال یافت.

  • نویسنده : الهام مهدیان
  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت پالایش گاز ایلام