بانوی موفق ایلامی مدیرکل برتر در خدمت چهره به چهره
بانوی موفق ایلامی مدیرکل برتر در خدمت چهره به چهره
زهرا همتی مدیرکل بهزیستی استان ایلام به عنوان مدیرکل برتر در خدمت چهره به چهره شناخته شد.

 به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام، بر اساس اعلام مدیر کل ارتباطات مردمی و سفرهای ریاست جمهوری و بر اساس بررسی، تجزیه و تحلیل عملکرد مدیران کل بهزیستی سراسر کشور در حوزه دیدارهای چهره به چهره در سه ماهه سوم سال ۹۸ که در تیرماه جاری ابلاغ شد، اداره کل بهزیستی ایلام با تعداد ۲۷۸مورد ملاقات مدیرکل با مردم در طول ۱۲ جلسه در فصل پاییز سال گذشته، استان نخست در این زمینه قرار گرفته است.

در این ارزیابی در مجموع برگزاری ۱۳برنامه به عنوان شاخص ارزیابی میزان برگزاری برنامه ها لحاظ شده که اداره کل بهزیستی استان ایلام در زمینه تعداد جلسات با ۱۲جلسه  در ردیف استان های دوم و همچنین با بررسی درخواست ۲۷۸متقاضی، استان نخست در زمینه بیشترین تعداد ملاقات با متقاضیان و بیشترین پاسخ مثبت به آنان  قرار گرفته است.

این ارزیابی بر اساس تاکید رییس جمهور مبنی بر تسریع در رسیدگی بدون واسطه به مطالبات مردمی، نهادینه کردن فرهنگ خدمت رسانی، ملاقات مردمی و روحیه مسئولیت پذیری مدیران دستگاه های دولتی و در راستای نظارت بر اجرای بخشنامه های ابلاغی از سوی رییس جمهور، هیات دولت، استانداران، منشور حقوق شهروندی و نظام نامه مدیریت ارتباطات  مردمی در بستر سامد در حوزه برگزاری دیدار چهره به چهره مدیران دستگاه های اجرایی استان ها با مردم در یک زمان و یک مکان مشخص انجام و  گزارش عملکرد مدیران کل بهزیستی استان های سراسر کشور در حوزه مذکور در سه ماهه سوم سال ۹۸ مورد بررسی قرار گرفته و به سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شده است.

  • نویسنده : الهام مهدیان