ایلام، استان سبز کشور می شود
ایلام، استان سبز کشور می شود
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام با اشاره به اینکه با گازدار شدن شهرهای پهله و میمه ، ایلام به یکی از استانهای سبز کشور تبدیل می شود، گفت: در حال حاضر 24 شهر استان گازدار هستند و تنها شهرهای پهله ومیمه با پیشرفت فیزیکی 85 و 95 درصد در حال اجرا هستند که با اقدامات انجام شده تا پایان سال جاری کلیه شهرهای استان گازدار می شوند.

به گزارش روابط عمومی ، مهندس ” عباس شمس الهی” افزود: در حال حاضر شهر میمه زرین آباد دارای ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی می باشد که با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان دیماه گازدار خواهد شد و شهر پهله نیز تا پایان سال جاری گازدار و مشعل گاز در این بخش روشن خواهد شد.
وی اظهار داشت: در شهر میمه ۱۵ کیلومتر شبکه و همچنین خط تغذیه از ملکشاهی تا میمه بطول ۴۵ کیلومتر انجام شده و هم اکنون در حال آماده سازی و آزمایش شبکه برای تزریق گاز به این شهر هستیم و پیمانکار نصب علمک آن نیز در حال انتخاب از طریق برگزاری مناقصه می باشد که انتظار میرود تا یکماه دیگر مشعل گاز در این منطقه روشن شود .
مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه اقدامات همکاران این شرکت در بخش زرین آباد با توپوگرافی خشن و صعب العبور بودن مسیر، نمونه بارز تلاش جهادی می باشد، تصریح کرد: در پهله زرین آباد ۸۰ کیلومتر خط تغذیه و ۹۰ کیلومتر شبکه با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال و توسط ۱۴ پیمانکار در فازهای مختلف انجام شده و هم اکنون این پروژه در مراحل پایانی کار است.
شمس الهی افزود: شهر پهله و ۱۰ روستای اطراف آن با شبکه داخلی ۸۰ کیلومتر انجام و خط تغذیه آن با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری مشعل گاز در شهر پهله و روستاهای آن نیز روشن گردد.

  • نویسنده : الهام مهدیان
  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت گاز استان ایلام