انتصابات در سازمان صمت استان ایلام
انتصابات در سازمان صمت استان ایلام
طی احکامی از سوی رئیس سازمان صمت استان، " جمیل شوهانی" به عنوان سرپرست اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت ایلام و سرکار خانم " منا صیدی" به عنوان مسئول روابط عمومی این سازمان منصوب شدند.

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام، ” یاراله نصیری” گفت: جلسه تودیع و معارفه سرپرست اداره بازرگانی خارجی و مسئول روابط عمومی با حضور جمعی از مسئولان این سازمان   در محل سالن جلسات سازمان صمت امروز برگزار شد. 

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان ایلام افزود: تغییرات درون سازمانی زمینه پویایی سازمان را فراهم می‌کند و تجربیات و سوابق کارکنان در انتصابات مد نظر می باشد.

وی اظهار داشت : اخلاق مداری و عدم تعلق در مدیریت امری واجب می باشد و مسیر ارتقاء افراد باید منشا پیشرفت و در راستای نیل به اهداف سازمان باشد.

معاون امور بازرگانی و توسعه و تجارت سازمان صمت استان، معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی سابق،رئیس بازرگانی مهران، رئیس اداره بازرسی و نظارت مهران و مدیر حوزه ریاست و رئیس روابط عمومی سازمان بازرگانی از سوابق مدیریتی جمیل شوهانی می باشد. همچنین منا صیدی هم پیش از این کارشناس اداره روابط عمومی سازمان صمت استان بود

  • نویسنده : الهام مهدیان