اجرای ۵ پروژه برای جاری سازی استاندارد ۳۴ هزار مدیریت منابع انسانی در پالایشگاه گاز ایلام
اجرای ۵ پروژه برای جاری سازی استاندارد ۳۴ هزار مدیریت منابع انسانی در پالایشگاه گاز ایلام
رئیس امور اداری شرکت پالایش گاز ایلام گفت: برای بررسی نظام مند، جامع و یکپارچه سیستم مدیریت منابع انسانی با یک رویکرد علمی، در سال۹۷ پروژه آسیب شناسی فرآیندهای منابع انسانی شرکت با استفاده از استاندارد 34 هزار دانشگاه تهران صورت پذیرفت که بر اساس نتایج حاصله، سطح بلوغ منابع انسانی شرکت در سطح مقدماتی ارزیابی شد.

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام، “سید سعید موسوی” افزود: برای ارتقای سطح بلوغ مدیریت منابع انسانی از مقدماتی به بهینه در یک بازه زمانی پنج ساله برنامه ریزی لازم صورت پذیرفت که در همین  راستا در گام اول، پنج پروژه طراحی و تدوین سند توسعه و راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی حوزه منابع انسانی، کارسنجی و برآورد نیروی انسانی با رویکرد بهره وری، طراحی نظام ارتباطات سازمانی و سنجش اثربخشی کانال های ارتباطی و ارائه راهکارهای بهبود، طراحی و تدوین مدل شایستگی برای مدیران و باز مهندسی و مدیریت فرآیندهای مدیریت منابع انسانی جاری سازی شد.

وی به پروژه طراحی و تدوین سند توسعه و راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی حوزه منابع انسانی اشاره و اظهار داشت: واحد منابع انسانی به عنوان اولین واحد شرکت اقدام به تدوین استراتژی وظیفه ای نمود که این پروژه همراه با استراتژی شرکت و به عنوان چارچوب کاری پنج سال آتی حوزه منابع انسانی اولین و مهمترین پروژه  حوزه منابع انسانی تدوین شده است که مراحل پایانی آن در حال تدوین می باسد.

وی اظهار داشت: شناسایی مشاغل کلیدی و استراتژیک شرکت و شایستگی های مورد نیاز این مشاغل به عنوان اولین گام در راستای مدیریت جانشین پروری و شناسایی استعداد کارکنان و تدوین کاراهه شغلی،کمک به فرآیند تصمیم گیری انتخاب مدیران شایسته، شناسایی و جهت دهی به رفتارهای مقتضی و مناسب برای مدیران در جهت تحقق اهداف چشم انداز ، از جمله اهدافی است که در پروژه تدوین مدل شایستکی شرکت مد نظر می باشد

وی با اشاره به اینکه کارسنجی و برآورد نیروی انسانی با رویکرد بهره وری باعث افزایش بهره وری سازمانی شده و مدیران را در امر تخصیص بهینه منابع در زمینه منابع انسانی، مالی و غیره یاری می کند ، تصریح کرد: چابک سازی واحدهای سازمان بر اساس حجم فعالیت های موجود، افزایش راندمان و بهره وری نیروی انسانی ، تخصیص دقیق و علمی منابع انسانی ، استفاده بهینه از منابع موجود از مزایای فنی و اقتصادی این پروژه می باشد.

رئیس امور اداری شرکت پالایش گاز ایلام به اجرای پروژه طراحی نظام ارتباطات سازمانی و سنجش اثربخشی کانال های ارتباطی و ارائه راهکارهای بهبود، در این پالایشگاه اشاره کرد و گفت: آسیب شناسی وضعیت ارتباطات موجود ، کمک به تصمیم گیری های مدیران، افزایش بهره وری ، تدوین نظام ارتباطات موثر و کارآمد ، ساده سازی ارتباطات و سنجش اثربخشی کانال های ارتباطی و حذف کانال های غیر ضروری از مزایای پیاده سازی این پروژه در این مجتمع اقتصادی در ایلام است.

وی به بازمهندسی و مدیریت فرآیندهای مدیریت منابع انسانی اشاره و اظهار داشت: این پروژه در تلاش است تا با استفاده از ابزارها، استانداردها و الگوهای موفق به دنبال مستندسازی فرآیندهای موجود، تجزیه و تحلیل فرآیندهای جاری و شناسایی مشکلات فرآیندهای جاری و نیز شناسایی فرآیندهای مغفول مانده و در نهایت، بهبود، بازمهندسی و مدیریت فرآیندهای مدیریت منابع انسانی شرکت پالایش گاز ایلام می‌باشد تا این واحد بتواند به صورت کاراتر و اثربخش تر به ارائه خدمات در حوزه منابع انسانی بپردازد.

  • نویسنده : ایرج ملکی
  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت پالایش گاز ایلام