اجرای بیش از ۶۲ مورد پیمان سپاری در مناطق شهری و روستایی ایلام
اجرای بیش از ۶۲ مورد پیمان سپاری در مناطق شهری و روستایی ایلام
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 62 مورد پیمان سپاری در مناطق شهری و روستایی استان ایلام اجرا و یا در حال انجام است.

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام، “عباس شمس اللهی” از افزایش ۱۰۰ درصدی پیمان سپاری به بخش خصوصی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در سال گذشته در مجموع ۳۲ پیمان در سطح استان در مناطق شهری و روستایی انجام شده است.
وی با بیان اینکه برای اجرای ۶۲ پیمان مبلغ یکهزارو ۵۰ میلیارد ریال از اعتبارت داخلی و ملی هزینه می شود، اظهار داشت: این پیمان ها در زمینه گاز رسانی به شهرهای پهله و میمه ، گنجوان ، روستاهای سیروان و هلیلان و مقاوم سازی خطوط اجرا شده ، نیروهای خدماتی ، حمل و نقل، مهندسین مشاور و غیره از طریق پیمان سپاری و بارگذاری در سامانه ستاد هزینه می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام تصریح کرد: همچنین مقاوم سازی خطوط تغذیه و شبکه شهری و حفرات خالی در شهرستانهای دره شهر، دهلران و آبدانان از دیگر پیمان های سال جاری بوده که از طریق سامانه ستاد بار گذاری و پیمان سپاری شده است.
شمس اللهی خاطرنشان کرد: نصب انشعابات و کنتور و رگلاتور در شهرستان های دهلران ،آبدانان و دره شهر از دیگر پیمانهای بوده که از طریق سامانه ستاد بار گذاری و پیمان سپاری شده است.

  • نویسنده : الهام مهدیان